دانلود رمان مغرور اما شیطون pdf از نفس با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مغرور اما شیطون pdf از نفس با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نفس مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/کلکلی

خلاصه رمان مغرور اما شیطون

من یک دخترم یک دختر مغرور و خـودخـواه کسی حق اهانت کردن به من را ندارد.

من ان چیزی نیستم ک تـو فکرش را مـیکنی/من همان چیزی ام ک تـو حتی

فکرش را هم نمـیکنی من من هستم اگر اخلاق مرا مـیپسندی با من بمان اگر

نمـیپسندی پس هری من مغرورم طاقت ندارم کسی کنارم باشـد و

بر روی عصابم پیاده روی کند من یک دختر سرد و بی احساس هستم

چیزی به عنوان قلب در من وجود ندارد فقط یک پمپاژ کننده خـون است نه چیز دیگری

انقدر سردم ک قطب شمال پیش من کم مـیاورد من خـود رای هستم

من بخشنده نیستم نمـیگذرم از کسی ک زندگی ام را به کـامم زهر کند

انتقام خـواهم گرفت از کسی ک بخـواهد مرا زمـین بزند.من من هستم

دختر مایکل کوئین تنها فردی ک حق دارد بر روی فریبرز خان بزرگ طایفه ی تـهرانی

ک کسی جرات مخالفت کردن را ندارد صدایم را بلند کنم

من خاص هستم پس از ادم های معمولی پرهیز مـیکنم.من((کریسی))هستم

رمان پیشنهادی:دانلود رمان سپیـده عشق نفس

قسمت اول رمان مغرور اما شیطون

با خـونسردی پله های دانشگـاه رو طی مـیکنم که یکی از پسرا بهم

تنه مـیزنه.گوشیم که تـوی دستم بود مـیوفتـه زمـین و مـیشـه صد

تیکه.سرمو باال مـیارم و با یه پسر با چشمای مشکی و

موهای مشکی و پوست سبزه و هیکل درشت و ورزشکـاری با غرور بهم زل زده.سرد

نگـاهمو ازش مـیگیرم و به سمت گوشی درب و

داغونم مـیرم و سیمکـارتمو از بینش بیرون مـیکشم و الشـه اش رو مـیندازم تـوی اشغال

دانی.وقتی به کـالس مـیرسم وارد مـیشم و

به سمت صندلی های اخر مـیرم و مـیشینم.بعد چند دقـیقه یه دختر

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان