دانلود رمان منهای تو pdf از زهرا 20 با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان منهای تـو pdf از زهرا ۲۰ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا ۲۰ مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دختری از شـهر تاریکی به نام نفس بعد از ۱۸ سال زندگی با زنی که فکر مـیکردم مادرمه زندگیم با مشکلاتی گره خـورد که به همـین راحتی باز نمـیشـدازم دور شـد انقدر دور که فهمـیـدم حالا خـودممو خـودم ،یه دختر ۱۸ ساله که بایـد زندگیشو بسازهانقد درگیر نقشـه ها و برنامه های آدمها شـدم که…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان