دانلود رمان من از این مرد میترسم pdf از گندم تقی زاده با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان من از این مرد مـیترسم pdf از گندم تقـی زاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان گندم تقـی زاده مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

خیابان بی انتـها ،مـیان هیاهوی وشلوغی ها قدم مـیزند و در پیله ی تنهایی خـود فرو مـیرود
نگـاه ی به آسمان مـیاندازد
ابری است ….
گویا آسمان هم همچون دل او گرفتـه…
باران کم کم شروع به باریـدن
مـیکند و قطرات باران سخاوتمندانه برسر و صورتش فرو مـیریزند.از سردی هوا تنش را در اغوش مـیکشـد و درخـود جمع
مـیشود. سرما تامغز استخـوانش نفوذ مـیکند و لرز براندامش مـیاندازد.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان