دانلود رمان من به این مظلومی pdf از دختر پاییز با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان من به این مظلومـی pdf از دختر پاییز با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان دختر پاییز مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/طنز/پلیسی/جدیـد

خلاصه رمان من به این مظلومـی

چشم چپم و کمـی باز کردم…با دیـدن دخمل و ۲ دختر دیگـه که همـین طوری

بهم زل زده بودن سریع از جام بلند شـدم-اینجا چخبره؟!

دخمل:هان هچی هیچی نیس

مشکوک نگـاش کردم….اومدم چشمام و بمالم خـوابم بپره…که دستم خـورد به جای ریشام…

یکم دس دس کردم دیـدم کلا ریش ندارم…-دخمللللللل من تـورو مـیکشمت

هرسه تاشون پا به فرار گذاشتن با حرص رفتم دسشویی و تـو آینه به خـودم نگـا کردم لبای قرمز؟!!!!!!!!!!!

با چشای گشاد شـده به خـودم نگـا کردم به بقـیه ی اجزای صورتم نگـا کردم….

کل ریشام زده شـده بود یه آرایش‌بیش‌از حد غلیظ رو صورتم نشستـه

-یااااا عباعبدالله

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حسی از انتقام

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان