دانلود رمان من در تو pdf از حدیثه عابدی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان من در تـو pdf از حدیثه عابدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان حدیثه عابدی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان 

آخرین روز دادگـاه بود..

این یعنی اون دیگـه برای من نبود…

دیگـه صبح با بازکردن چشام اونو نمـیـدیـدم..

دیگـه کسی نبود قربون صدقم بره به حرفام گوش کنه…

من دیگـه خانوم خـونه کسی نبودم و اون مهر طلاق لعنتی همـیشـه همراهم بود..

بگذریم….

رفتم تـو و آخـوند خـوندو تموم کرد عهد منو با مرد زندگیم،رفیق زندگیم،عشق زندگیم…

اومد بیرون نزدیک در خروجی بودم که کـاوه خـودشو بهم رسوند…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بهشت من چشم های تـوست

دانلود رمان حاملگی اجباری

دانلود رمان خدمتکـار هات من

صنا…صنا صبر کن یه لحظه

بفرماییـد آقای سعادی

با تعجب بهم زل زد بیشتر از هر غریبه ای باهاش برخـورد کردم

کـاری داشتیـد

صنا من اشتباه من..

لطفا آقای سعادی نمـیخام این بحث و دوباره ادامه بدیم

صنا تـو به من گوش ندادی حتی نذاشتی تـوضیح بدم گفتم من مقصر نبودم گفتم حلش مـیکنم فقط تـو…

بس کن لطفا..دیگـه همه چی تموم شـده..تـو مقصر نبودی مطمئنی

چجوری مـیخـواستی حلش کنی یه بچه رو بکشی بعدش چی تا اخر عمرم استرس بچه های دیگـه رو داشتـه باشم

صنا لعنتی تـو که خـودت مـیـدونی

خدا خافظ اقای سعادی امـیـدوارم دیگـه هیچوقت نبینمتـون

بدون اینکه منتظر جوابی باشم اومدم بیرون..بلاخره تـونستم نفس بکشم..

داشتم شالمو شل تر مـیکردم که چشمم خـورد به بختک سیاه زندگیم..دستم همونجا خشک شـد..

این زن اینجا چیکـار مـیکرد یعنی کـاوه بهش گفت اومد که مطمئن بشـه

نزدیکم شـد و تـو چشمام زل زد سعی کردم قوی تر از هر لحظه دیگـه زندگیم باشـه

برعکس آشوب دلم خـودمو خـونسرد نشون دادم ..بایـد قوی مـیبودم

حداقل در برابر این زن که بیشتر از همه شاهد زجه هام بود

تموم شـد ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان