دانلود رمان من عشق را سروده ام pdf از الف صاد با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان من عشق را سروده ام pdf از الف صاد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الف صاد مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 در ِ بیمارستان از آژانس پیاده شـد.از درون ِ کیفش چند ده تـومانی را درآورد و به راننده داد و به سرعت از ماشین خارج شـد و به طرف بیمارستان از عرض ِ خیابان گذشت.فریادهای راننده را ازپشت…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان