دانلود رمان مهربانی چشمانت pdf از leila_r لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مهربانی چشمانت pdf از leila_r لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان leila_r مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/تخیلی

خلاصه رمان مهربانی چشمانت

النا دختریه که به تازگی مادرش رو از دست داده و بنا به دلایلی ناچار به زندگی با خانواده شوهر

خـواهرش هست با ورود او به خـونه اقای جمشیـدی پسر دیگر خانواده که به خارج از کشور رفتـه

بوده تا هم ادامه تحصیل بده و هم ازمشکلاتی که باعث افسردگی و بیزاری اون از زنها شـده بوده

برمـی گرده و النا و او در ادامه زندگی شون مجبورن با هم در مسیر یکسان گـام بردارند که

این خـوشایند هیچ یک نیست و//

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان مهربانی چشمانت

عادت کرده بود،به هر چه سخت و طاقت فرسا بود!کسی گمان نمـی کرد چنین موجود

لطیف و شکننده ای بسیار قوی و نفوذ ناپذیر باشـد با صدای آرسام،مشت هایش را گشود و

سر به زیر افکند از او هم دلخـور بود لااقل انتظار داشت او که هم چون خـودش زجر کشیـده درکش کند!

آرسام کنارش نشست و با تاسف سری تکـان داد سپس گفت:این چه قـیافه ایه پوز خندی زد و

آهستـه گفت:همون همـیشگی! آرسام عصبی به دست های خـواهرش خیره شـد و آن ها را در

دست گرفت با دیـدن زخم کوچکی که از فشار ناخن ها بر جای مانده بود گفت:چرا به خـودت آسیب

مـی زنی آیلین فکر مـی کنی این طوری آروم مـی شی آیلین:من با هیچی آروم نمـی شم!

آرسام او را در آغوش گرفتـه و سرش را بر سینه اش نهاد سپس گفت:نمـی خـوام این طوری

ببینمت عسلکم به آینده خـوش بین باش گذشتـه ها رو تـو همـین شـهر لعنتی خاک کن ما تـو

اصفهان مـی تـونیم زندگی مون رو از نو بسازیم آیلین لبخند محوی زد و دست های برادر محبوبش

را ..

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان