دانلود رمان موسیقی ممنوع pdf از صدف.فولاد.دنیا با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان موسیقـی ممنوع pdf از صدف.فولاد.دنیا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان صدف.فولاد.دنیا مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان موسیقـی ممنوع

دختری هم نسل ما؛ دختری از جنس ما؛ دختری که مثل همه ی ما پر از آرزو های رنگینه،

اما یکی از اون آرزو هاست که این داستان رو رقم مـی زنه…

موسیقـی…. لفظی که زندگیِ این دختر رو به بازی مـی گیره!…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان موسیقـی ممنوع

چشم هایم رو به دفتر نُت

لب هایم کمـی باز شـده اند

دست هایم به کـار افتاده اند

و آوایی تازه مـی آفرینند از چند سیم و خط

و تنها چیزی که گوش هایم مـی شنوند صداییست که از سیم های مشکی و مسی بلند مـی شود

نگـاهم را از روی دفتر نت برمـی دارم و از تـه دل مـی نوازم

نت عشق را

نت دوست داشتن را!

تا برای همـیشـه اثری خلق کنم

از نبایـد هایی که در آرزوهاست!

و از بایـد هایی که در خستگی هاست

دنیا!
به نام خدایی که خدایی خیلی خداست

– آخ جون! اصال فکرشم نمـی کردم!

لبخند مهربونی زد و گفت:

– تازه کجاش و دیـدی؟ بیا عزیزم. این یکی هم هست!

نگـاهی به جعبه ی تـوی دستش کردم. وای باورم نمـی شـد!

در جعبه رو با کردم. مارکش اَپل بود. جیغ

زدم:

– وای! سپهر!

اخم کرد و گفت:

– سپهر کیه؟

خندیـدم و گفتم:

– همون باباییه دیگـه! چه فرقـی داره؟

بغلم کرد و تـوی هوا تابم داد.خندیـدم و گفتم:

– بذارم زمـین دیگـه! وای مامان االن مـیفتم!

به گوشی آیفون و لپ تاب اپل نگـاه کردم که عمو آرش گفت:

– اینم از کـادوی ما!

و جعبه ی کـادو شـده ی کوچیکی به دستم داد. لبخندی زدم و گفتم:

– مرسی.

جعبه رو که باز کردم با دیـدن ربع  سکه گفتم:

– وای چرا زحمت..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان