دانلود رمان نُت های هوس از مسیحه زادخو (فایل pdf) با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نُت های هوس از مسیحه زادخـو (فایل pdf) با لینک مستقـیم

نوع رمان : اربابی __

خلاصه رمان نُت های هوس

عصبی گفتم : _بس کن پریا …

_چی رو ؟

_این مسخره بازیا رو …

پوزخندی زد و باز سر کشیـد از اون لعنتی و گفت :

_کـارای من به تـو هیچ مربوط نیست

_این کـارا الان چه معنی داره ؟

با بیحیایی تمام گفت :

_دلم مـیخـواد مست کنم برم پیش یه پسر از تـو براش بگم..

با عصبانیت گفتم :

_خفه شو … فک کن بعد حرف بزن

با پوزخند گفت :

_مـگـه یه ادم مست حالیشـه چی مـیگـه

_تـو دیونه ای ؟؟

_تـو دیونم کردی … دیونه ی تـوام..

نگـام کرد چشاس خمار بودن اثرات مستی بود که گفت :

_من اونقدر دوستت دارم که برام مهم نیست تـو دوستم نداری!

قـیمت رمان : ۱۵ هزارتـومان

اگر از لینک موفق به خریـد نشـدیـد مبلغ ۱۵ هزارتـومان رو به شماره کـارت بنام شورکی

انتقال دهیـد و پس از خریـد ۴ رقم آخر کـارت + زمان خریـد را به شماره ۰۹۱۷۴۹۵۵۷۲۷ ارسال کنیـد .

(پس از تاییـد فورا لینک رمان برای شما ارسال مـیشود)

√ پشتیبانی ۲۴ ساعتـه پس از فروش : ۰۹۱۷۴۹۵۵۷۲۷(فقط از طریق پیام)

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان