دانلود رمان همجنس از آتش pdf از Melani با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان همجنس از آتش pdf از Melani با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Melani مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/غمـگین/فانتزی

خلاصه رمان همجنس از آتش

اراه دختری یتیم است که با مادر بزرگ خـود زندگی مـیکرد اما باغبان داستان گل(مادر بزرگـه)رو مـیچینه

این به طور کـامل یتیم مـیشـه….یه دوست داره که مامان بابای دوستش اینو جم مـیکنن پول دانشگـاهش

رو مـیـدن چون احساس بدی نداشتـه باشـه یواشکی به حسابش پول مـیریزن که خرج خـورد و خـوراک داشتـه باشـه…

بلههه

این اراه غافل از این که دست سرنوشت باهاش چه کرده ادم نیست…ار نسل انسان نیست و اینو وقتی مـیفهمه که….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بدون آدم بدون حوا

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان