دانلود رمان همسر اجباری pdf از می گل با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان همسر اجباری pdf از مـی گل با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مـی گل مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

چایی رو برداشتمو باقـیموندشو سر کشیـدم.آنا زود باش د لعنتی شیش و نیم شـد.

بسه کمتر بخـور مـیترکی!! چیه انگـار از ارث بابات مـیخـورم روانی ،مـیام دیگـه.

بعد دو ترم تـو هنوز عین ترم اولیا رفتار مـیکنی. پاشـدم رفتم تـو اتاق بانهایت سرعت آماده شـدم…

قبل از اینکه بخـوام از خـونه شم چنگ زد به کـاسه ی پراز شکلات که رو اپن بود.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان