دانلود رمان همیشه در قلبم بودی و هستی pdf از زیبا دخت با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان همـیشـه در قلبم بودی و هستی pdf از زیبا دخت با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زیبا دخت مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

سارا که بیستـو دوساله شـه قبلا ضربه ی خیلی بدی خـورده و روحش خیلی رنجور شـده!!! بخاطر اینکه فکر مـیکنه نامزدش عرشیا مرده
سارا به صورت خیلی اتفاقـی با بهزاد آشنا مـیشـه بهزاد عاشق سارا مـیشـه و باهم عروسی مـیکنن !!! بعد از مدتی مـیفهمه که بهزاد داره بهش عشق مـیکتـه اما اینحوری نیس و باعث مـیشـه برای مدتی از هم جداشنو زندگیشون عوض بشـه!!! و ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان