دانلود رمان هیرکان pdf از شکیبا پشتیبان با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هیرکـان pdf از شکیبا پشتیبان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شکیبا پشتیبان مـیباشـد

موضوع رمان :تاریخی/عاشقانه

خلاصه رمان هیرکـان

هیرکـان قدیسه ای از جادوگران که اعتقاد به خدای یگـانه ندارد

و مردی بت پرست است.

او طی گذشتـه‌ای تلخ ناپدیـد مـی‌شود

که همه خیال مـی‌کنند او فوت شـده و ثولن کسی

که راه استادش هیرکـان را ادامه مـی‌دهد

اما یک عشق باعث مـی‌شود او یگـانه پرست

شود. و در این بین اتفاقاتی مـی‌افتد

و رازهایی نهفتـه آشکـار مـی‌شود.

قسمتی از رمان هیرکـان

گـاهی اوقات آسمان مرا در بر مـی گیرد.

در بر افسانه ای عظیم. در بر از تاریکی که بفهماند این افسانه،

افسانه ای است از دل خاک که جوشش چون آتش پدیـدار شود.

خـودشیـد تازه غروب کرده بود

و آسمان رنگ آتش را در تاریکی خـو گرفتـه بود.

ماه کم کم پدیـدار گشت

وبه تاریکی روشنایی را جلا داد.

جنگل در سکوت به سر مـی برد

و صدای زوزه گرگ ها کل فضای جنگل را گرفتـه بود.

صدای پارس سگ ها نزدیک بود.

شاخ و برگ درختان به زمـین سایه ی ترسناکی را تشکیل

داده بود. برگ ها با وجود بادی که مـی وزیـد

به شـدت تکـان مـی خـوردند

و صدای خش تـولیـد کرده بودند.

در این ما بین مردی با قدی متـوسط موهایی بور و در هم ریختـه

و صورت سیره اش سبز پوست بود با

قدم هایی پی در پی و آرام در جنگل قدم مـی نهاد.

گویا دنبال چیزی در جنگل مـی گشت. بر کمرش

نیزه بستـه بود و بر روی کمر بندش چاقوی کوچک تیزی وصل بود

و براقـیش در شب مـی درخشیـد.

دستش روی صورتش قرار گرفت

رمان پیشنهادی:

رمان شش برادر

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان