دانلود رمان ودیعه pdf از فاطمه حاجی بنده با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ودیعه pdf از فاطمه حاجی بنده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه حاجی بنده مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان ودیعه

حکـایت پر پیچ و خم زندگی دختری به نام ودیعه که وارد داستان زندگیش مـیشیم

تا بفهمـیم چه خبرا هست

رمان پیشنهادی

دانلود رمان آسیمه سر

قسمت اول رمان ودیعه

صداي كليد انداختن باعث شـد از جا برخيزد قدم هاي استـوار و

مردانه ي پدر كه طول حياط كوچكشان را مي پيمود به خـود

نزديك احساس كرد طنين آن گـام ها را هر روز بي صبرانه

انتظار مي كشيد، اما در آن لحظات تاب نگـاه كردن به پدر را

نداشت در آن چند روز همواره از پدر گريختـه بود قلب زخم خـورده اش

تند ميزد با ديدن قامت بلند و مردانه ي پدر زير

لب سلام گفت مرد به چهره دختر زيبايش نگريست و نگـاه او را

در پي مهرباني گذشتـه كاويد ، اما جز اندوهي كه گونه هاي

سفيد او را ارغواني كرده بود چيزي نديد پاسخ سلامش را داد و

داخل شـد دختر جوان كه قصد گريز داشت به آشپزخانه

پناه برد استكاني كمر باريك درون سيني فلزي كوچك گذاشت

دستان كوچكش را كه به تازگي مورد تـوجه قرار مي

گرفت براي برداشتن قوري جلو برد

چاي خـوشرنگي ريخت تا بتـواند دل پدر را نرم كند ، هنوز هم

اميدوار بود مرد زير چشمي نگـاه كرد ؛ دلش مي خـواست

چون گذشتـه با او به گفت و گو بنشيند ؛ اما رفتار سرد دخترش

اشتياق او را سرد مي كرد ميخـواست حرفي بزند كه

دخترش كتاب ها را برداشت و گفت : ” الان سفره را مي اندازم “

آهي از نهاد پدر بلند شـد كه او را بدرقه كرد شام خـوبي مقابل او گذاشت

به اين اميد كه به اين ترتيب پدرش را حفظ كند

تمام تـوجه پدر به او بود ، دلش ..

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان