دانلود رمان و عشق تنها عشق pdf از sedna.z با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان و عشق تنها عشق pdf از sedna.z با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان sedna.z مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

..تـورابه گرمـی یک سیب مـیکندمأنوس وعشق تنهاعشق…………مرابه وسعت اندوه زندگی بردمرارساندبه امکـان پرنده شـدن بیاذوب کن درکف دست من جرم نورانی عشق را……..بیاآب شومثل یک واژه درسطرخاموشی أم …….
وعشق………..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان