دانلود رمان پرسه در شب pdf از کنت منت کریستو لینک مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پرسه در شب pdf از کنت منت کریستـو لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان کنت منت کریستـو مـیباشـد

موضوع رمان: هیجانی/پلیسی/طنز/کلکلی/انتقامـی

خلاصه رمان پرسه در شب

این همـیشـه عشق نیست که مـیتـونه سر آغاز یه داستان باشـه یه انتقام هم مـیتـونه انتقامـی که سالهاست منتظرشـه

یه گروه خلاف کـار که کـارشون قاچاق مواد مخدره و یه جورایی هم دنبال انتقام از یه شخصیه

دوتا پلیس شر و شیطون که عاشق هیجان و بزن بزنن مسئولیت این پرونده رو به عهده مـیگیر

ولی از قضا انتقام….

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آخرین مـیعاد محمد جواد اسدی

قسمت اول رمان پرسه در شب

بعد از پنج دقـیقه گرفتمش هر دوتامون وسط خـونه و نفس نفس مـیزدیم با همون لحن گفتم:

دی.دی.بلا.خره.گرف.تمت بلند شـدم رفتم تـو آشپز خـونه تا آب یخ بیارم لیوان رو برداشتم و پر از

آب کردم داشتم بر مـیگشتم که چشمم افتاد به صبحونه ماهان رو بعدا هم مـیتـونم حسابش

رو برسم فعلا گشنمه افتادم به جون صبحونه ساله سرگرد دایره ۵۲ خیل خب بزارین خـودمو

معرفی کنم بعدا دغدغه نشـه براتـون بنده آرمـین خرسند هستم جنایی سالشـه سرگرده ولی

خب چه کنیم دیگـه اون احمقـی هم که منو بیـدار کرد اسمش ماهانه ۵۲ الان مـیگین نه بابا یارو

سالشـه و سرگرد دومه پسر خالمه تـو ی تصادف پدر و مادرش رو از دست داده ۵۲ یه خـواهر هم دارم

کنکور داده و همـین روزا نتیجش مـیاد یعنی اصلا اوج استرس ماهان از اتاق اومد بیرون و صندل جلو

منو کشیـد عقب و درست رو به روم نشست و زل زد به خـوردن من نم پرو پرو به خـوردن ادامه دادم

نع اینطری نمـیشـه ..قاشق و انداختم گفتم :چتـه چه مرگتـه هان چرا اینطوری نگـا مـیکنی با نیش

باز نگـام کرد و گفت :دوتا خبر درم یه خـوب یه بد ..کدوم رو اول بگم اول…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان