دانلود رمان پنجره ای رو به غروب pdf از بهار با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پنجره ای رو به غروب pdf از بهار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بهار مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

همان جا بودكه به فرانك آشنا شـدم هم سن خـودم بود واقعا در رفاه كامل زندگي مي كرد شـده بود معلم من هررفتاري مي كرد سعي مي كردم پا جاي پايش بگذارم به اوگفتـه بودم پدرم دندانپزشك مادرم معلم است آن قدر نقشم را خـوب بازي ميكردم كه هيچ شكي نكرده بود ولي ديگر خستـه شـده بودم ولي اگر اومي فهميد كه پدر ومادرم هردومعتادهستند ومن دريك آلونك اجاره اي زندگي مي كنم طبعا ديگر تمايلي به دوستيمان نداشت ولي براي من اين دوستي ارزش داشت لااقل احساس مي كردم تـوانستـه ام دختري را كه از قشرخـودم نبود را در كنار خـود ببينم محبتش را لمس كنم  ولي اگر روزي پي به حقيقت مي برد جه مي شـد؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان