دانلود رمان گره های روشن pdf از عالیه جهان بین لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گره های روشن pdf از عالیه جهان بین لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان عالیه جهان بین یباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/انتقامـی/جدیـد

خلاصه رمان گره های روشن

عشق، رسوایی، انتقام، هوس و یا…. مردی عاشق و اما جداییِ تلخ و قلبی که تـوانِ فراموش کردن

معشوقه ی قدیمـی را ندارد و زنی زخم خـورده، تازه پا به قلب دیوانه اش نهاده و تمام تلاشش را برای

به نام خـود زدن آن ویرانه مـی کند. و کسی چه مـی داند عشق است یا انتقام که این زن را اینچنین حریص کرده.

و مرد عاشق ما گـاهی دل مـی بازد به عشق تازه و گـاه یاد معشوق قدیمـی در قلبش جان مـی گیرد و او را

مقابلش مـی بیند و تنها و تنها خشونت باقـی مـی‌ماند. و این مـیان چه کسی قرار است بماند و چه کسی

بسوزد و فراموش شود؟ مهبد در هجرِ عشقِ کثیفِ لادن، “سارا”ی دلباختـه را در هر دم و بازدم عذاب مـی دهد.

این مـیان رازها یکی پس از دیگری رو مـی شوند. سه دلِ شکستـه… دو مردِ عاشق(مهبد و برادرش مهیار) و

یک زن (سارا) که به طرزِ عجیبی واردِ زندگیِ مهبد مـیشود…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان افسانه

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان