دانلود رمان گودال عشق pdf از آیناز قربانی با لینک مستقیم


برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گودال عشق pdf از آیناز قربانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آیناز قربانی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/معمایی/پلیسی/همخـونه ای

خلاصه رمان گودال عشق

نورا دختری تنها و بی نهایت ساده و مهربونه که بخاطره

همـین صاف و ساده بودنش اسیر مـیشـه..

خـوانوادشو از دست داده و با تنها عضو خـوانوادش يعني

داداشش پيشـه تنها خالش زندگي ميكنه و اسیر ادمایی

که هیچ بویی از انسانیت نبردن و با تـهدیـد و زور اونو

مجبور به کـاری مـیکنن که هیچکس تا حالا از پسش برنیومده..

اونو محبور ميكنن به پسری نزديك بشـه که شرایط

زندگی ازش یه گرگ بی رحم و درنده ساختـه..

پسری که سرد وخشن و هوسبازه و هیچ دختری نتـونستـه رامش کنه..

نورا مجبوره به كاميار نزدیک بشـه و کـارهایی که

گفتن انجام بده چون جون خـودش و تنها داداشش دست اونا اسیره..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سرطان قلب

دانلود رمان خدمتکـار هات من

قسمت اول رمان گودال عشق

با ایستادن ماشین فهمـیـدم که به اون مکـان نامعلوم رسیـدیم

دستمال رو چشام مانع از دیـدم مـیشـد

یه دفعه یه دست بزرگ بازومو کشیـد و از ماشین پیادم کرد

از ترس داشتم سکتـه مـیکردم و هیچ رقمه نمـیتـونستم لرزش بدنمو

کنترل کنم

یه دفعه طرف از حرکت ایستاد و چشامو باز کرد

تا چند لحظه چشام همه جارو تار مـیـدیـدم و هعي پلك مـیزد

موقتي تا حدودي چشام به حالت عادی برگشت تازه تـونستم

اطرافمو ببینم

یه اتاق تاریك و متـوسط که هیچي تـوش نبود جز یه صندلي

چوبي با یه مـیز فلزي متـوسط

یكي از محافظا دستمو کشیـد و محکم رو صندلي پرتم کرد

از شـدت درد دندون هامو رو هم سابیـدم و چشامو محکم رو هم

فشار دادم عوضیا کمرم رو خـورد کردن

با صداي قـیژي که اومد سرمو بالا گرفتم و به قـیافه نحسش نگـاه

کردم

بلاخره تشریف أورد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود pdf رمان